Councillors

Since the Cyngor Gwynedd Election in May 2022, the highest ever percentage of Plaid Cymru Councillors were elected to Gwynedd. We are grateful and proud that the residents of the county have placed their trust in our councillors to represent them and to act on their behalf. Plaid's good name and their track record of running a council effectively is partly responsible for this, but most of all, professional, active and dedicated councillors who work in our communities.

Since May 2022, 44 out of the 69 Gwynedd councilors are Plaid Cymru councillors. To find out who your councillor is, check below

 

Craig ab Iago - Penygroes Ward

Cabinet Member for Housing

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Home mobile: 07825 661721

Work: [email protected]

 

 

Menna Baines - Y Faenol Ward

200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2DT

Home: 01248 364 522

Home mobile: 07867 697 921

Work: [email protected]

 

 

 

Medwyn Hughes - Canol Bangor Ward

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Work: [email protected]

 

 

 

 

 

Huw Wyn Jones - Canol Bangor Ward

62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SS

Phone:  01248 351 331

Mobile:  07776 132277

Work: [email protected]

 

Elwyn Edwards, Llandderfel Ward

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Phone: 01678 520378

Mobile: 07879 337371

Work: [email protected]

 

 

 

Alan Jones Evans, Llanuwchllyn Ward

Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD

Mobile: 07879 227 819

Work: [email protected]

 

 

 

Rhys Tudur - Llanystumdwy Ward

2 Ty Engan, Chwilog, Pwllheli, LL53 6PL

Mobile:  07825129737

Work:  [email protected]

 

 

 

 

Sasha Williams - Bethel a'r Felinheli Ward

Bakhita, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YB

Phone:  07810174160

Work:  [email protected]

 

 

 

Iwan Huws - Bethel a'r Felinheli Ward

36 Hen Gei Llechi, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4PB

Phone:  01248671444

Work:  [email protected]

 

 

Annwen Hughes - Harlech & Llanbedr Ward

Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6YA

Home: 01766 780971

Home mobile: 07919 582741

Work: [email protected]

 

 

 

Gwynfor Owen - Harlech & Llanbedr Ward

Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6NP

Phone:  01766 771849

Email:  [email protected]

 

 

 

Nia Wyn Jeffreys - Porthmadog East ward

Deputy Leader & Cabinet Member for Economi

Plaid Cymru Group Office, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Home mobile: 07516456065

Work: [email protected]

 

Delyth Lloyd Griffiths - Brithdir, Llanfachreth, Y Ganllwyd, Llanelltyd Ward

Plaid Cymru Group Office, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Mobile:  07496019629

Email:  [email protected]

 

 

 

Jina Gwyrfai - Yr Eifl Ward

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn:  01286 660546

E-bost:  [email protected]

 

 

Elfed Wyn ap Elwyn, Bowydd a Rhiw Ward, Blaenau Ffestiniog

4 Stryd Ardudwy, Stesion, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4TG

Rhif ffôn:  07028085

Gwaith:  [email protected]

 

 

 

Berwyn Parry Jones - Cwm y glo Ward

Cabinet Member for Highways and Municipal

59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR

Home: 01286 674372

Home mobile: 07917 713 099

Work: [email protected]

 

 

Linda Ann Jones - Teigl Ward, Ffestiniog

Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NY

Work: 01766 832378

Home: 01766 762775

Work: [email protected]

 

Elin Walker Jones - Glyder Ward, Bangor

Cabinet Member for Children and Young People

Plaid Cymru Group Office, Gwynedd Council, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Home mobile: 07808 472204

Work: [email protected]

 

 

Gareth Tudor Morris Jones - Morfa Nefyn & Tudweiliog Ward

Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR

Home: 01758 721473

Home mobile: 07768 183118

Work: [email protected]

 

 

Cai Larsen - Canol Tref Caernarfon Ward

Plaid Cymru Gwynedd Group Chair

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Home: 01286676026

Home mobile: 07795 230 072

Work: [email protected]

 

 

Dafydd Meurig - Arllechwedd Ward

Cabinet Member for Environment & Planning

Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

Home mobile: 07765 400140

Work: [email protected]

 

Dilwyn Morgan - Y Bala Ward

Cabinet Member for Adults, Health and Wellbeing

Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

Home: 01678 520685

Home mobile: 07824 983305

Work: [email protected]

 

 

Linda Morgan - Dolgellau South Ward

Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE

Home: 01341 421355

Home mobile: 07551 301187

Work: [email protected]

 

 

Beca Roberts - Tregarth & Mynydd Llandygai Ward

Plaid Cymru Group Office, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, LL55 1SH

Phone:  07436927237

Work:  [email protected]

 

 

 

Edgar Wyn Owen, Waunfawr Ward

Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY

Home: 01286 650594

Mobile: 07900 331939

Work: [email protected]

 

 

Rheinallt Puw, Canol Bethesda Ward

Cartrefle, Ffordd Pant, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PA

Mobile: 07789 742092

Work: [email protected]

 

 

 

Gareth A. Roberts, Dewi ward, Bangor

4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, LL57 4SY

Mobile: 07474 821147

Work: [email protected]

Paul John Rowlinson, Rachub Ward, Dyffryn Ogwen

Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, LL57 3DT

Home: 01248 605 365

Mobile: 07949 034967

Work: [email protected]

 

 

Dyfrig L. Siencyn, North Dolgellau Ward

Council Leader and Plaid Cymru Gwynedd Group Leader

Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Home: 01341 422243

Mobile: 07712 199541

Work: [email protected]

 

Meryl Roberts, Penrhyndeudraeth Ward

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Mobile:  07717623046

Work:  [email protected]

 

Ioan Thomas, Menai Ward, Caernarfon

Cabinet Member for Finance

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Home: 01286 673828

Mobile: 07810 648647

Work: [email protected]

 

Dawn Lynne Jones, Cadnant Ward, Caernarfon

Swyddfa Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Home:  01286 674425

Work: [email protected]

 

Elfed Williams, Deiniolen Ward

12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL

Home: 01286 871406

Mobile: 07729 394230

Work: [email protected]

 

 

Beca Brown, Llanrug Ward

Cabinet Member for Education

Swyddfa Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Mobile: 07974193131

Work: [email protected]

 

Dafydd Davies, Clynnog Ward

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-mail:  [email protected]

 

 

Elin Hywel, North Pwllheli Ward

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-mail:  [email protected]

 

 

Dewi Jones, Peblig Ward, Caernarfon

Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Mobile:  07580334554

E-mail:  [email protected]

 

 

Kim Jones, Llanberis Ward

1 Ffordd Capel Coch
Llanberis
Gwynedd
LL55 4SH

E-mail:  [email protected]

 

 

June Jones, Glaslyn Ward

Glan Meirion
Nantmor
Caernarfon
Gwynedd

Mobile:  07534946950

E-mail:  [email protected]

 

 

Menna Jones, Bontnewydd Ward

Cabinet Member for Corporate Support

15 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd LL55 2TW

Mobile:  07503 248169

E-mail:  [email protected]

 

 

Llio Elenid Owen, Y Groeslon Ward

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Mobile:  07887 956253

E-mail:  [email protected]

 

Arwyn Herald Roberts, Tryfan Ward

Cartrefle
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HT

Mobile:  07831 448216

E-mail:  [email protected]

 

Huw Llwyd Rowlands, Llanwnda Ward

Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Mobile:  07957 513 227

E-mail:  [email protected]

 

Einir Wyn Williams, Gerlan Ward, Ogwen

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru
Swyddfeydd Cyngor Gwynedd
Pencadlys,
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SH

Mobile:  07747690456

E-mail:  [email protected]

 

 

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns